6 commitments

Binnen TekniPlex bouwen we aan een succesvolle en inspirerende omgeving waarin duidelijkheid, verantwoordelijkheid en samenwerking de cultuur vormen die we samen wereldwijd willen bereiken.

We ontwikkelden 6 doelen die de pijlers vormen van onze unieke en sterke visie.

Beschermen  door het creëren van een veilige werkomgeving.
Bij TekniPlex is de veiligheid van onze medewerkers prioritair.
We gaan verder dan het waarborgen van fysieke veiligheid en trachten ook een persoonlijke veiligheidsomgeving te creëren met oog op het welzijn van de medewerker.

Mensen sterker maken – door waardering.
We geloven in de kracht van ontwikkeling en groei.
Door mentorschap, coaching en leer- en ontwikkelingsmogelijkheden inspireren we onze medewerkers om zich te ontplooien en sterker te worden.

Innovatie stimuleren – door het omzetten van ideeën naar daden.
Innovatie is onze brandstof, maar we gaan verder dan alleen ideeën genereren.
Met een diepgaande kennis van de behoeften van onze klanten en de markt, creëren we innovatieve materiaaloplossingen die we wereldwijd delen.

Ons werk optimaliseren – door vereenvoudiging van onze organisatie en processen.
We streven naar helderheid en efficiëntie in alles wat we doen.
Door integratie en vereenvoudiging van onze processen, creëren we een werkomgeving waarin taken duidelijk zijn en iedereen optimaal kan presteren.

Winnen als team – door samen te werken.
Samenwerking is de sleutel tot ons succes.
We werken over grenzen heen en richten ons op het aligneren van doelen, doelstellingen en werkstromen.
Met open communicatie, respect voor verschillende perspectieven en het vieren van gezamenlijke en individuele prestaties, bouwen we vertrouwen op en maken we gebruik van onze collectieve expertise.

Meerwaarde creëren voor klanten – door het aanbieden van marktgerichte en duurzame oplossingen.
We evolueren naar een marktgerichte aanpak, waarbij we klantgerichte oplossingen bieden die ook duurzaam zijn.
We zijn toegewijd aan het creëren van een positieve impact op de wereld terwijl we onze klanten voorzien van hoogwaardige oplossingen.

  • en