Magazijn

In onze magazijnen onderscheiden we drie verschillende activiteiten: ontvangst van goederen, verzendingen en intern transport (bevoorraden van de afdelingen en weghalen afgewerkte productie) .

 

De hoofdactiviteiten:

Ontvangst, met verificatie van de binnenkomende goederen, materialen en grondstoffen,

Intern transport (tussen de verschillende afdelingen en de magazijnen),

Opslag van goederen, grondstoffen en afgewerkte producten, met correcte administratieve opvolging,

Verzendklaar maken van bestellingen (correct verpakken en inwikkelen, labelen, voorzien van documenten)

Verzending van de afgewerkte producten (uithalen en klaarzetten volgens verzendopdrachten, laden van vrachtwagens, …)?

Voorraadbeheer, inventarisatie en informatieverstrekking over de voorraden, de goederenstroom, de aanvragen, …

  • en