Veiligheid & Preventie

Basis veiligheidsregels

Geen enkele werknemer, contractor of bezoeker zal gelijk welke regel of afspraak overtreden waardoor potentieel risico ontstaat op levensbedreigende situaties.

Hierdoor zijn volgende zaken strikt verboden:

  • Bewust veiligheidscomponenten overbruggen, beveiligingen uitschakelen, afschermingen verwijderen, veiligheidssloten verwijderen, lichtgordijnen of beveiligingsdetectie (inclusief gas- en warmtedetectie, branddetectie, en andere detectoren) uitschakelen of overbruggen.
  • Bewust de onderschreven procedures negeren voor de basis veiligheidspraktijken, met inbegrip van de procedures voor lockout/tagout, vuurvergunning, valbescherming, werk in afgesloten ruimte, elektrische veiligheid (met inbegrip het betreden van de hoogspanningsruimten) gebruik van gemotoriseerde voertuigen en andere specifieke veiligheidsmaatregelen.
  • Met opzet draaiende rollen, spoelen, kalanders of andere bewegende delen fysiek aanraken.
  • Het niet volgens de voorschriften dragen van vereiste levensbeschermende persoonlijke beschermingsmiddelen, met inbegrip van veiligheidsgordels, harnas en valbeveiliging, beademingstoestellen, persoonlijke bescherming tegen elektrische risico’s, … op de plaatsen en situaties waar dit vereist is.
  • Ongeoorloofd gebruik van industriële voertuigen, met inbegrip van vorkheftrucks, elektrische handtranspaletten, hoogwerkers, schaarliften, auto’s.

Wat als de basisregels overschreden worden?
Na onderzoek van de vermeende overtreding zullen bevestigde overtredingen van de veiligheidsregels leiden tot disciplinaire maatregelen voor de werknemer tot en met beëindiging van het dienstverband.

De disciplinaire maatregelen zullen in overeenstemming zijn met de vereisten van arbeidscontracten en plaatselijke wetgeving.

De hierboven vermelde procedures en regels zijn niet allesomvattend, en andere dan de hierboven vermelde situaties kunnen worden opgenomen indien zij als levensbedreigend worden beschouwd.

Overtredingen door bezoekers, derden en/of contractor kunnen leiden tot de onmiddellijke verwijdering van de TekniPlex plant(s) totdat de zaak naar behoren kan worden aangepakt en opgelost.

  • en