Stansafdeling » Rubberslijper

Als rubberslijper ga je rubberstrips op de juiste dikte en ruwheid brengen.

Je vraagt de nodige goederen aan via het magazijn, je controleert en stelt de parameters van je machines in.

Je slijpt rubber tot de gewenste dikte en snijdt op de gewenste breedte.

Je garandeert een continu productieproces door de tijdige belevering van de rubber aan de persen.

Voor onze traceability respecteer je een correcte administratie met de vereiste interne documentenflow.

  • en