News

  • Home
  • Reductie co²-voetafdruk
Alle nieuwsberichten
...

Europa wil in 2050 klimaatneutraal zijn met als doel de wereldwijde temperatuurstijging te beperken.

Bedrijven kunnen structureel bijdragen aan de vermindering van de wereldwijde CO²-uitstoot vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemersschap en de noodzaak om concurrentieel te blijven in de klimaatneutrale economie van morgen.

Tekni-Plex Europe stelt zichzelf dan ook als doel om jaarlijks een co²-voetafdrukanalyse uit te voeren waaruit gerichte acties zullen vloeien voor co²-reductie jaar na jaar. Niettegenstaande uit de eerste analyse blijkt dat Tekni-Plex Europe het reeds beter doet dan vergelijkbare kunststofproducenten wereldwijd, wensen we toch verder te gaan op dit elan door nu reeds proactief te starten met een co²- mitigatiestrategie die de verdere transitie naar een klimaatneutrale toekomst bewerkstelligt.

Die eerste detailanalyse uitgevoerd over onze bedrijfsvoering in 2020 geeft ons een referentiekader en maakt duidelijk in welke domeinen er ruimte voor verbetering is. Zo kunnen we de juiste, realistische bedrijfsdoelstellingen uitstippelen en er gepaste acties aan koppelen.

Grote co²-reducties kunnen we bereiken door het aandeel gerecycleerde kunststoffen in de productie te vergroten en de recycleerbaarheid van het eindproduct te vergroten. Als onze klanten meegaan in dit verhaal en de markt is bereid deze switch te maken, dan zullen wij erin slagen om onze co²-voetafdruk aanhoudend te reduceren.

Daarnaast engageren we ons om te blijven investeren in nieuwe (koel)installaties en hernieuwbare energieproductie, stelselmatig het gebruik van fossiele brandstoffen te minderen, en zal de overweging gemaakt worden om over te schakelen naar een groen elektriciteitscontract.

De transitie naar klimaatneutraliteit is een uitdagende ambitie en zal de manier waarop we onze samenleving inrichten drastisch en structureel veranderen. Het actieplan van Tekni-Plex zal weloverwogen en verantwoord zijn.