Cookie Beleid

Ingangsdatum: Dit Cookiebeleid werd bijgewerkt op 28 oktober 2019 en treedt in werking op deze datum.

1) Algemeen

Dit Cookiebeleid is van toepassing op https://www.tekniplex.be/ (de “Website”) beheerd door TEKNI-PLEX EUROPE NV, met maatschappelijke zetel gevestigd te Industrielaan 37, 9320 Aalst, BTW BE 0425.537.515 RPR Gent (afdeling Dendermonde) (“Tekni-Plex”, “wij” of “ons”), die optreedt als verwerkingsverantwoordelijke. Klik hier voor ons algemeen privacy reglement.

De Website gebruikt cookies en soortgelijke technologieën zoals hieronder nader omschreven. Dit Cookiebeleid beschrijft hoe Tekni-Plex omgaat met cookies. Houd er rekening mee dat andere websites, die aan de Website of de Licentieserver gelinkt kunnen zijn, niet onder dit Cookiebeleid vallen.

Door op de knop “Ik ga akkoord” op de Tekni-plex-cookiebanner te klikken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies en soortgelijke technologieën in lijn met uw huidige cookie-instellingen en met dit Cookiebeleid.

Als u niet akkoord gaat met het door ons gehanteerde gebruik van cookies, moet u uw browserinstellingen dienovereenkomstig instellen. U kan uw toestemming altijd intrekken en uw keuze wijzigen door uw browserinstellingen te wijzigen. Als u de cookies die wij gebruiken uitschakelt, kan dit invloed hebben op uw gebruikerservaring op deze Website.

2) Wat zijn cookies?

Zoals gebruikelijk is bij bijna alle professionele websites, maakt de Website gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden die op uw computer (of andere apparaten met internetconnectie, zoals een smartphone of tablet) worden gedownload om uw ervaring te verbeteren.

Een cookie bevat meestal de naam van de website waar de cookie vandaan komt, de ‘levensduur’ (d.w.z. de periode dat een cookie op uw apparaat blijft) en een waarde dat meestal een willekeurig uniek nummer is.

Cookies kunnen door webservers worden gebruikt om gebruikers te identificeren en te tracken terwijl ze door verschillende pagina’s op een website navigeren en om gebruikers te identificeren die terugkeren naar een website.

Er kunnen twee soorten cookies worden gebruikt: “sessiecookies” en “permanente cookies”. Sessiecookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw browsesessie. Permanente cookies blijven langer op uw apparaat staan, gedurende de duur van elke specifieke cookie, en blijven geldig tot de ingestelde vervaldatum (tenzij ze door de gebruiker zijn verwijderd vóór de vervaldatum).

Op deze pagina wordt beschreven welke informatie de cookies verzamelen, hoe we deze gebruiken en waarom we deze cookies soms moeten opslaan. We zullen u ook laten weten hoe u kan voorkomen dat deze cookies worden opgeslagen, maar dit kan bepaalde elementen van de functionaliteit van de Website “downgraden” of uitschakelen.

3) Hoe gebruiken we cookies?

We gebruiken cookies om verschillende redenen, die hieronder worden beschreven. Helaas is het meestal onmogelijk om cookies uit te schakelen zonder de functionaliteit en kenmerken die zij aan de Website toevoegen, aan te tasten. Het is raadzaam om alle cookies te behouden als u niet zeker weet of u ze nodig heeft, aangezien ze nuttig kunnen zijn voor een door u gebruikte dienst.

4) Voor welke doeleinden gebruiken we cookies?

Veel cookies op de Website voeren essentiële functies of diensten uit die u heeft aangevraagd of die worden gebruikt voor beveiligingsdoeleinden, zoals beschreven in onderstaande tabel.

We gebruiken cookies om de Website gebruiksvriendelijker te maken en om de Website en Tekni-Plex producten en diensten beter af te stemmen op uw interesses en behoeften. Cookies kunnen ook worden gebruikt om uw toekomstige activiteiten en ervaringen op de Website te versnellen en te verbeteren (bv. wanneer u gegevens indient via een formulier kunnen cookies worden ingesteld om uw gebruikersgegevens op te slagen voor toekomstige correspondentie). We gebruiken ook cookies om anonieme, geaggregeerde statistieken samen te stellen die ons in staat stellen om te begrijpen hoe gebruikers de Website gebruiken en die ons helpen om de structuur en inhoud van de Website te verbeteren (bv. door te controleren welke functies worden gebruikt, welke pagina’s zijn bezocht, hoe vaak, en welke informatie wordt gedownload).

5) Welke types cookies wordt gebruikt?

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende types cookies die we gebruiken op de Website, samen met hun respectievelijke doeleinden en duurtijd.

Functionele cookies

Naam Doel Duurtijd
Cookie banner
cookie_notice_accepted
Deze cookie wordt gebruikt om het uitzicht van de informatie-/toestemmingsbanner voor cookies te bepalen. 365 dagen
Taal cookie
_icl_current_language
Deze cookie wordt gebruikt om de taalkeuze van de gebruiker op de Website te onthouden. Permanent

Analytische cookies

Naam Doel Duurtijd
Google Analytics
_ga, _gat en _gid

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers de Website gebruiken. We gebruiken deze informatie om rapporten samen te stellen en om de Website te verbeteren. Deze cookies verzamelen informatie in een anonieme vorm, inclusief het aantal bezoekers, van waaruit bezoekers op de Website zijn terechtgekomen en de bezochte pagina’s.

Meer informatie is te vinden op http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Permanent

Van tijd tot tijd testen we nieuwe functies en brengen we subtiele wijzigingen aan in de manier waarop de Website aan u wordt meegedeeld. Wanneer we nieuwe functies testen kunnen deze cookies worden gebruikt om ervoor te zorgen dat u een consistente ervaring krijgt terwijl u op de Website bent, terwijl ze ervoor zorgen dat wij begrijpen welke optimalisaties onze gebruikers het meest waarderen.

6) Hoe kan u cookies uitschakelen?

Als u uw toestemming voor ons gebruik van cookies op de Website wil intrekken, of als u het plaatsen van cookies op uw computer wil verwijderen of beheren, kan u uw browserinstellingen wijzigen om cookies te blokkeren of om u te waarschuwen wanneer cookies naar uw apparaat worden verzonden.

Er bestaan verschillende manieren om cookies te beheren. Raadpleeg uw browserinstructies of helpscherm voor meer informatie over het aanpassen of wijzigen van uw browserinstellingen op:

Houd er rekening mee dat het uitschakelen van cookies die de Website gebruikt, een invloed heeft op de functionaliteit van de Website. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat u hierdoor niet langer toegang heeft tot bepaalde onderdelen van de Website of dat u niet langer gepersonaliseerde informatie verkrijgt als u de Website bezoekt.

Verder kan u de cookies die op uw computer zijn opgeslagen, verwijderen. Wederom kan dit een negatieve invloed hebben op de bruikbaarheid van verschillende websites.

7) Hoe kunnen we ons Cookiebeleid wijzigen?

Behoudens voor zover verboden door de toepasselijke wetgeving, behoudt Tekni-Plex zich het recht voor om dit Cookiebeleid naar eigen goeddunken en op elk gewenst moment geheel of gedeeltelijk te wijzigen. Tekni-Plex zal elke wijziging aan dit Cookiebeleid melden door middel van het posten van een mededeling op de Website en zal bovenaan het Cookiebeleid de datum aangeven wanneer deze voor het laatst werd gewijzigd.

8) Wat zijn uw rechten?

Onder de toepasselijke privacywetgeving, en onder de daarin uiteengezette voorwaarden, heeft u de volgende rechten:

  • het recht om toegang te verkrijgen tot en inzage te verkrijgen van de persoonsgegevens die Tekni-Plex over u bewaart;
  • het recht om uw persoonsgegevens te laten rechtzetten;
  • het recht op uitwissing van uw persoonsgegevens;
  • het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken;
  • het recht om, op elk ogenblik en omwille van redenen die verband houden met uw persoonlijke situatie, bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (inclusief het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens met het oog op direct marketing, met inbegrip van profilering voor zover deze betrekking heeft op de direct marketing)
  • het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
  • het recht om uw toestemming op elk ogenblik in te trekken, indien wij uw toestemming gebruiken als wettelijke basis voor de verwerking van uw Persoonsgegevens;
  • het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot dit Cookiebeleid, of indien u uw rechten onder de toepasselijke wetgeving wenst uit te oefenen, kan u contact opnemen per e-mail: belgiumgdpr@tekni-plex.com of op het bovenstaande adres.

  • en